Profesionální poradenské služby pro růst vaší firmy

Horizont se mění podle bodu, z nějž ho pozorujeme. Naše práce spočívá v pomoci podnikatelům z celé Evropy, aby hleděli stále vpřed a dosáhli prvotřídních výsledků a výkonů.

Můžete nás najít v Itálii, Albánii, Baltské státy, České republice, Maďarsku, Polsku, Portugalsko, Rumunsku, Španělsko, Slovensku, Oceánie, Filipíny, Vietnam a Singapur.

+39 0280011058

„Osud není otázkou štěstí, ale otázkou volby.

Není něčím, na “co”  máme čekat, ale

spíše něčím, čeho musíme dosáhnout.“

-William Jennings Bryan-

Kdo jsme

Kdo jsme

Jsme nový mezinárodní network, složený z nezávislých společností, zabývajících se daňovým, finančním a řídícím poradenstvím, působící v různých evropských zemích.

Pracujeme s propojenými společnostmi a využíváme kombinované síly k vytváření hodnot tak, abychom jim umožnili nabízet globální řešení pro své klienty.

Hodnota networku je přímým výsledkem toho, na čem spočívá naše činnost: mezinárodní znalosti, potvrzená zkušenost a trvalé vztahy.

Jednotlivé propojené firmy v naší konsolidované síti společností nabízejí cenné schopnosti jak v místním, tak i v mezinárodním měřítku tak, aby vám pomohly naplnit vaše ambice. Naši globálně zaměření pracovníci podporují rozvoj byznysu a sdílejí svoje schopnosti, intuice, zdroje a znalosti trhu.

About Us

Přesnost a personalizace

V centru všeho, co děláme, je naše osobní nasazení rozvíjené prostřednictvím naší vysoce aktivní sítě, které zaručuje kontinuitu, kompetenci a hluboké porozumění vaší činnosti.

Naše síť

Prostřednictvím naší sítě valorizujeme kvalitu, usnadňujeme spolupráci odborníků a přizpůsobujeme se nejvyšším standardům auditu, účetnictví a poradenských služeb, které umožňují poskytování účinných řešení jak v místním, tak i v globálním měřítku.

Představenstvo

Franco Aprile

Podnikatel a manažer, rodák z Janova (*1958), doposud zastává v mnohých obchodních společnostech různé manažerské posty jako prezident, poradce či honorární konzul. V současné době je prezidentem společnosti Overpartners a společnosti Confcommercio International Genova. Jako ředitel působí v Janovské obchodní komoře a AICE (Italská asociace zahraničního obchodu). Je také honorárním konzulem České republiky s jurisdikcí pro Ligurii a Piemont a velvyslancem města Janov ve světě. Coby podnikatel stal u zrodu významných podniků v oblasti dopravy, financí a IT, které následně s úspěchem prodal. Byl rovněž povolán, aby se jako manažer zhostil mnohých veřejných rolí, mezi které patří mimo jiné post prezidenta, viceprezidenta a ředitele AMIU S.P.A. Janov (Městská společnost městské hygieny); dále pak rezidenta a generálního ředitele regionální společnosti pro internacionalizaci ligurských společností Liguria International S.C.P.A. a předsedy ligurského odborového svazu veřejných služeb, v němž také vykonával funkci národního viceprezidenta odpovědného za export. Významné bylo také jeho členství v několika veřejných a soukromých představenstev a funkce ředitele poradního výboru Unicredit Bank for North West. [...]

Franco Aprile

Podnikatel a manažer, rodák z Janova (*1958), doposud zastává v mnohých obchodních společnostech různé manažerské posty jako prezident, poradce či honorární konzul. V současné době je prezidentem společnosti Overpartners a společnosti Confcommercio International Genova. Jako ředitel působí v Janovské obchodní komoře a AICE (Italská asociace zahraničního obchodu). Je také honorárním konzulem České republiky s jurisdikcí pro Ligurii a Piemont a velvyslancem města Janov ve světě. Coby podnikatel stal u zrodu významných podniků v oblasti dopravy, financí a IT, které následně s úspěchem prodal. Byl rovněž povolán, aby se jako manažer zhostil mnohých veřejných rolí, mezi které patří mimo jiné post prezidenta, viceprezidenta a ředitele AMIU S.P.A. Janov (Městská společnost městské hygieny); dále pak rezidenta a generálního ředitele regionální společnosti pro internacionalizaci ligurských společností Liguria International S.C.P.A. a předsedy ligurského odborového svazu veřejných služeb, v němž také vykonával funkci národního viceprezidenta odpovědného za export. Významné bylo také jeho členství v několika veřejných a soukromých představenstev a funkce ředitele poradního výboru Unicredit Bank for North West. [...]

Mario Moretti

Narodil se v Bergamu v roce 1970. Vystudoval ekonomii a obchod na Univerzitě v Bergamu a následně další magisterské studium v oboru mezinárodních daňových systémů. Je zapsán v Registru obchodních specialistů a daňových odborníků v Bergamu. Je členem komise „Mezinárodní daňové systémy“ při Registru obchodních specialistů v Bergamu a členem CFE Tax Advisers Europe. Účetní auditor. Mluví plynně anglicky.  [...]

Mario Moretti

Narodil se v Bergamu v roce 1970. Vystudoval ekonomii a obchod na Univerzitě v Bergamu a následně další magisterské studium v oboru mezinárodních daňových systémů. Je zapsán v Registru obchodních specialistů a daňových odborníků v Bergamu. Je členem komise „Mezinárodní daňové systémy“ při Registru obchodních specialistů v Bergamu a členem CFE Tax Advisers Europe. Účetní auditor. Mluví plynně anglicky.  [...]

Antonio Arzuffi

Narodil se v Bergamu v roce 1965. Vystudoval ekonomii a obchod na Univerzitě v Bergamu. Účetní auditor. Vzdělával se a následně působil v auditorské společnosti Coopers & Lybrand Spa (nyní PWC) a poté působil v multinacionálním prostředí, kde zastával funkce ředitele, podnikového auditora a správního, finančního a kontrolního ředitele. V roce 2014 založil společnost A2M Srl. Dnes zastává funkce ve známých společnostech jako ředitel, finanční ředitel a CEO. Mluví plynně anglicky.  [...]

Via Ranica 3, 24020 Bergamo, Torre Boldone

ZPĚT

Sandro Guidi

Narodil se v Turíně v roce 1974. Vystudoval politické vědy na Univerzitě v Turíně a další magisterské studium v oboru právo a ekonomie na Jagellonské univerzitě v Krakově.  Sandro Guidi má více než patnáctiletou zkušenost v Itálii, Polsku, EHS, střední Asii a Číně.  Mezinárodní head-hunter s certifikátem CIPD (Chartered Institute of Personnel Development).  Specializace v oborech: prodej, BDM, jednání, metody a nástroje pro výběr zaměstnanců (přímý výběr, exekutivní výběr, vyhrazený nábor). Odborník v oboru řízení procesů výběru pro střední a vysoké funkce v mnoha  odvětvích, například inženýring, stavebnictví, doprava, letectví, medicína, výroba a automobilový průmysl. Mluví plynně italsky, anglicky, polsky a španělsky. [...]

Alfio Mancani

Narodil se v Bronte (Katánie) v roce 1982. Vystudoval Univerzitu v Padově, byl vědeckých spolupracovníkem právnické a správní fakulty Univerzity ve Varšavě. Advokát zapsaný v Advokátní komoře v Katánii a advokát Obvodní advokátní rady ve Varšavě. Je zapsán v registru mediátorů italského Ministerstva spravedlnosti a vykonává činnost mediátora  i při Mezinárodním centru mediace (Międzynarodowe Centrum Mediacji) ve Varšavě. Od roku 2015 je tajemníkem Výboru Italů žijících v zahraničí (Com.It.Es) při konzulátu ve Varšavě a je zapsán na seznamu advokátů velvyslanectví Itálie, Spojených států, Velké Británie a Německa v Polsku. Mluví italsky, anglicky, polsky a španělsky. [...]

Ul. Międzynarodowa 31A/32 03-939 Varsavia (Polonia)

ZPĚT

Andrea Štěpová

Narodila se v Praze v České republice v roce 1982. Vystudovala střední školu se zaměřením na podnikovou ekonomiku. Pracovala v soukromé firmě v oboru mezinárodní dopravy. V současné době poskytuje podporu společnostem, které vstupují na nové mezinárodní trhy nebo na nich rozvíjejí svoje působení.  [...]

Varsavska 715/36, Praha 2 – Vinohrady, PSC 120 00

ZPĚT

Petr Merežko

Narodil se v Praze v České republice v roce 1966. Vystudoval mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze a získal doktorát (PhD) v oboru „financování dopravních služeb“ na ČVUT v Praze.  V posledních třiceti letech se specializoval na finanční sektor a pracoval v Unicredit a Erste Corporate Banking v Praze. Mezi jeho pracovní zkušenosti patří i projekty fúze a akvizice v rámci týmu investment banking Živnostenské banky v Praze. [...]

Adrián Graban

Narodil se v Košicích na Slovensku v roce 1974.  Vystudoval právnickou fakultu Univerzity Pavola Jozefa Šafárika v Košicích, Slovenská republika, kde získal také doktorát. Adrián Graban studoval rovněž na Univerzitě La Sapienza v Římě a absolvoval stáž na Evropské univerzitě v Římě. Od roku 2002 je zapsán ve Slovenské advokátní komoře. Specializuje se na obchodní právo, občanské právo, podnikové právo, právo v oblasti nemovitostí a soudní řízení. Má zkušenosti jako poradce Ústavního soudu Slovenské republiky. Mluví plynně anglicky a italsky. [...]

Kováčska 53 040 01 KOŠICE, Slovacchia

ZPĚT

Alessandro Ferri

Narodil se v Římě v roce 1967. Vystudoval právo na Univerzitě La Sapienza v Římě. Je zapsán v Advokátní komoře v Římě. Je členem komise „Evropské a mezinárodní právo“ Advokátní komory v Římě a externím členem Mezinárodní skupiny pozorovatelů při Registru obchodních specialistů a daňových odborníků v Římě. Jako advokát je akreditovaný při velvyslanectvích zemí EU v Římě. Mluví plynně anglicky. [...]

Roberta Noris

Narodila se v Bergamu v roce 1965. Vystudovala ekonomii a obchod na Univerzitě v Bergamu. Je zapsaná v Komoře auditorů a v Registru obchodních specialistů a daňových odborníků v Bergamu. Pět let se vzdělávala jako auditor v jedné ze společností tzv. Velké čtyřky a v následujících letech se vypracovala v multinacionálních společnostech až do pozice CEO. V roce 2008 založila společně s Mariem Morettim auditorskou společnost REORG. Mluví plynně anglicky, francouzsky a španělsky. [...]

Via Soperga 2 - 20127, Milano

ZPĚT

Péter Viczkó

Narodil se v Szekesfehervar v Maďarsku v roce 1979. Vystudoval účetnictví na Účetní a finanční univerzitě. Péter Viczkó vystudoval rovněž sociologii a ekonomické vědy na Ekonomické univerzitě v Budapešti. Auditor IFRS a daňový poradce.  Působil v čele účetní skupiny ITAG v Budapešti. Po dvou letech vstoupil do rodinné auditorské firmy a založil  účetní kancelář v Budapešti.  Od roku 2009 pracuje jako auditor a od roku 2014 jako společník a jednatel ve dvou kancelářích v Maďarsku. Mluví plynně anglicky a německy. [...]

H-1155 Budapest, Kőbányai str. 49/B A Bld. 3rd floor.

ZPĚT

Ramona Stegarita

Narodila se v Ploiesti v Rumunsku v roce 1986. Vystudovala účetnictví a finance na Oil & Gas University of Ploiesti. Je zapsána v Komoře finančních auditorů Rumunska. Auditorka a obchodní poradce. V současné době je správní ředitelkou společnosti Contamar Finance Consulting. Je odbornicí na účetnictví, daňové poradenství, řízení lidských zdrojů, finance a finanční audity. [...]

Majlinda Haloci

Narodila se v Tiraně v Albánii v roce 1972. Vystudovala ekonomii na Ekonomické a obchodní univerzitě v Tiraně a další magisterské studium v oboru financí. Je zapsána v Registru obchodních specialistů a daňových odborníků v Tiraně a je specialistkou na daňovou oblast. [...]

Sheshi "Skënderbej", Pallati i Kulturës, Kati 2, Tirana, Albania

ZPĚT

Linda Anesa

Narodila se v Bergamu v roce 1979. Vystudovala s červeným diplomem ekonomii a obchod na Univerzitě v Bergamu se zaměřením na finanční instituce a trhy. Je zapsaná v Registru obchodních specialistů a daňových odborníků v Bergamu. Je auditorkou. Aktivně působila v oboru účetnictví v různých místních firmách  a po složení státní zkoušky  jako finanční poradce pracovala v centrálním sídle finančního odboru jedné z hlavních bank v Bergamu. Po dosažení doktorátu v oboru obchodu vykonávala funkci konkursního správce při soudu v Bergamu. Je expertkou na účetní a daňovou správu podniků i fyzických osob. [...]

Via Donizetti n. 19 - 24020 Bergamo - Fiorano al Serio

ZPĚT

Ivan Bombardieri

Narodil se v Bergamu v roce 1961. Vystudoval právní vědy se zaměřením na pracovní právo na Universitě Guglielmo Marconi v Římě.  Poté, co krátce působil jako důstojník v oddíle karabiníků v Římě, vykonává od roku 1985 svoji profesní činnost v kanceláři, založené jeho dědečkem v roce 1947. Tato kancelář se zabývá účetním a daňovým poradenstvím, řízením zaměstnanců a pracovním poradenstvím pro podniky a soukromé osoby. Od roku 1990 je zapsán v Registru pracovních poradců v Bergamu.  [...]

Via Donizetti n. 19 - 24020 Bergamo - Fiorano al Serio

ZPĚT

Jiří Kučera

Narodil se v Ostravě v České republice v roce 1970. Vystudoval právo a sociologii na Karlově univerzitě. Pracoval ve společnosti Foxconn jako generální právní poradce pro EMEA a následně jako spin-off společnosti Foxconn založil svoji advokátní kancelář, která se specializuje na  zahraniční investice, veřejné zakázky, správu majetku, vlastnictví nemovitostí a mezinárodní obchod. Pokud se týká social responsibility, má zkušenosti v oboru ústavního práva, ochrany osobních údajů a mediálního práva. V roce 2016 založil Nadační fond nezávislé žurnalistiky, v němž je členem správní rady. [...]

Fernando Cardoso

Narodil se ve Viseu (Portugalsko) v roce 1970. Generální ředitel společnosti Visar; Zakladatel obchodní školy v Portugalsku; Titul v oboru účetnictví a auditu. Více než 23 let zkušeností v obchodní strategii, daňovém plánování a finančních službách. Pomáhá společnostem s přemístěním a identifikací místních partnerů, náklady a přínosy. [...]

Lisbon Expo - Avenida Dom JOÄO II, 98°

ZPĚT

Lisete Oliveira

Narodila se v roce 1972 ve Viseu (Portugalsko). Senior konzultant pro účetnictví a daně; Titul v oboru účetnictví. Zkušenosti s ekonomickým poradenstvím, finančním plánováním a daňovým poradenstvím se všemi portugalskými předpisy. Slouží k provádění pravidelných auditů finančního zdraví společností. [...]

Lisbon Expo - Avenida Dom JOÄO II, 98°

ZPĚT

Luis Carvalho

Narodil se v roce 1978 ve Viseu (Portugalsko). Senior konzultant v oblasti lidských zdrojů; Zkušenosti se zpracováním mezd, příspěvky a plněním sociálního zabezpečení; Technické poradenství a pomoc společnostem aplikovat na projekty náboru lidí (financované portugalským státem). [...]

Lisbon Expo - Avenida Dom JOÄO II, 98°

ZPĚT

Luca De Angelis

Vystudoval politologii na Katolické univerzitě v Miláně. Jako junior partner v hongkongském informačním centru nastoupil do veřejné funkce v Itálii až do roku 1992, roku jeho převodu do litevského Vilniusu. Vždy dohlížel na expanzi italských společností v pobaltském regionu, Bělorusku a na Ukrajině, mimo jiné upřednostňoval otevření poboček významných skupin, jako je Iveco. Viceprezident Italské asociace podnikatelů v Litvě (2006–2011) se specializací na regionální daňovou politiku a obchodní poradenství, včetně obchodního práva, prostřednictvím své vlastní organizace a důvěryhodných partnerů. Agent svobodné ekonomické zóny Klaipeda (Litva). Hovoří šesti jazyky a je zapsán v seznamech profesionálních kategorií italského velvyslanectví ve Vilniusu. [...]

Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius

ZPĚT

Robert Ciuraszkiewicz

Narodil se v Łomze v roce 1966. Vystudoval ekonomii na Varšavské ekonomické škole, postgraduální studium finančního a daňového práva a postgraduální studium daní. Zastával odborné pozice ve známých mezinárodních společnostech jako hlavní účetní, finanční ředitel a člen představenstva. Mluví plynně angličtina. [...]

Agata Grzybek

Narodila se ve Varšavě v roce 1979. Vystudovala bankovnictví a finance na Varšavské ekonomické škole. Spolupracoval s auditorskou firmou KPMG Polsko a následně s EY Polsko; poté působila v nadnárodním kontextu jako hlavní účetní a finanční ředitelka. V roce 2013 začala pracovat jako generální ředitelka účetní a poradenské firmy. Mluví plynně angličtina. [...]

Gianfranco Pinciroli

Narodil se provincii Lodi v roce 1953, během studií pracoval v rodinné firmě. Manažer v soukromém i veřejném sektoru, v současnosti je čestným prezidentem Italsko-české obchodní komory a prezidentem Nadace Zoncada Onlus v Borghetto Lodigiano. Ve významných soukromých společnostech v Itálii i v zahraničí zastával roli ředitele a generálního ředitele. Byl členem a předsedou představenstva akciových společností. Je velitelem Řádu hvězdy Itálie. [...]

Roberto Massa

Narodil se v Bologni v roce 1971. Vystudoval ekonomii a obchod na univerzitě v Bologni, od roku 1997 žije v Praze. Věnuje se především obchodnímu a účetnímu poradenství, zastával různé pozice jako generální ředitel. Prezident České republiky Comites a ředitel Italsko-české obchodní a průmyslové komory. Italský a český mateřský jazyk. [...]

Belgická 115/40 120 00 Praha 2 Czech Republic

ZPĚT

Silvia Baccarini

Narodila se v Miláně v roce 1981. V roce 2005 promovala v oboru Ekonomika veřejné správy a mezinárodních institucí na Bocconi University v Miláně, v roce 2007 získala magisterské studium v oboru správa, finance a kontrola a v roce 2022 v oboru mezinárodní daně. Od roku 2015 provádí podnikové poradenství v daňové, manažerské a finanční oblasti. Mluví plynně Anglicky, francouzsky a česky. [...]

Belgická 115/40 120 00 Praha 2 Czech Republic

ZPĚT

Luis Ena

Narozen v Zaragoze (Aragon – Španělsko) v roce 1971. Vystudoval univerzitu v Zaragoze, je spolupracovníkem právnické fakulty univerzity v Zaragoze a také profesorem na obchodní škole ESIC v Aragonu.Advokát organizace Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. Master in Corporate Compliance na I.E. – Instituto de Empresa – Madrid. Má bohaté zkušenosti v poradenských společnostech, v několika byl tajemníkem představenstva. Jazyky: španělština, francouzština, italština, angličtina. [...]

Alessio Cini

Narozen v roce 1982, magisterský titul v oboru komunikačních věd a dosažený program Executive Education, pracuji více než patnáct let v HR poradenství a Head-huntingu, nejprve jako konzultant a dnes jako Managing Partner a podnikatel. lektor a řečník pro různé italské a mezinárodní obchodní školy. Od roku 2017 jsem součástí představenstva hlavní italské asociace věnované manažerům a poradcům lidských zdrojů – AIDP – a v národní síti mladých podnikatelů pro Confindustria. [...]

Andrea Martinetto

Narozen v roce 1980, magisterský titul z ekonomie a specializovaný magister v eBusiness, pracuji téměř dvacet let v HR poradenství, organizačním a head-hunting sektoru, nejprve jako konzultant a dnes jako vedoucí partner a podnikatel, spolu s aktivitami Externí kouč a trenér. Od roku 2017 jsem členem představenstva ATLEC, Asociace ekonomických absolventů Turínské univerzity a od roku 2018 jsem součástí národní sítě mladých podnikatelů pro Confindustria. Jsem členem AIDP, hlavní asociace v Itálii, která se věnuje manažerům lidských zdrojů a poradcům. [...]

Ernesto Lavatelli

Advokátní kancelář Lavatelli, kterou v současné době tvoří šest právníků (z toho 4 partneři: Ernesto Lavatelli a Pier Paolo Traverso – zakládající partneři –, Vittorio Corradi a Alessandro Arvigo), rozvinula svou působnost především, i když ne výhradně, v sektorech právo občanské, korporátní, obchodní, jakož i pracovní a správní právo, zajišťující svou činnost ve prospěch obchodních společností (veřejných i soukromých), skupin národního i zahraničního významu a veřejných orgánů. Firma již léta poskytuje poradenství a právní pomoc ve všech otázkách souvisejících zejména s řízením společnosti a správou společností, mimo jiné s odkazem na záležitosti týkající se povinností a odpovědnosti jednatelů a auditoři, operace s aktivy nebo kapitálem, fúze, začlenění, korporátní a obchodní restrukturalizace. Firma získala konsolidované zkušenosti v oblasti arbitráží jak ad hoc, tak regulovaných institucemi nebo rozhodčími komorami, jako je Mezinárodní obchodní komora nebo Národní arbitrážní komora Milán. [...]

CO NABÍZÍME

Služby

Široká škála služeb, při nichž doprovázíme naše klienty od A až do Z.

 • 01

  Oblast lidských zdrojů a pracovního poradenství

  -Headhunting
  -Executive search (vyhledávání středního a vysokého managementu)
  -Klasifikace podniku a jeho zaměstnanců
  -Mzdové účetnictví a odvody
  -Osvobození od plateb zdravotního a sociálního pojištění
  -Technické poradenství v oboru práce
  -Technické poradenství v právních sporech

 • 02

  Tax consulting

  -Běžné daňové poradenství
  -Informování a vzdělávání v oblasti vývoje daňových zákonů
  -Daňové poradenství u mimořádných operací
  -Tax planning
  -Asistence ve vztazích s finančními správami
  -Pomoc v daňových sporech
  -Smluvní poradenství

 • 03

  Financial Services

  -Business plan
  -Check up podniků
  -Roční finanční plány a pravidelné revize (forecast)
  -Krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé finanční plánování
  -Kritéria hodnocení používaná pro účely získávání úvěrů
  -Podpora při vyhledávání nových financování u nových specifických projektů

 • 04

  Audity

  -Povinné i dobrovolné audity řádných účetních závěrek a konsolidované účetní závěrky
  -Účetní audit reporting package
  -Částečné audity zaměřené na specifické položky účetní závěrky
  -Pravidelné kontroly řádného vedení účetnictví
  -Studie a hodnocení systémů vnitřní kontroly
  -Kontrola shody procesů a podnikových činností se specifickými zákony, nařízeními a úpravami

 • 05

  International Advisory

  – Strategické poradenství pro internacionalizaci;
  – Návrh a implementace udržitelných způsobů rozvoje podnikání;
  – Vývoj procesů růstu podnikání v zahraničí.
  Činnost prováděná prostřednictvím dceřiné společnosti Overpartners Srl, poradenské společnosti složené z manažerů kvalifikovaných ve vývoji obchodních strategií vůči zahraničním trhům.

POSLEDNÍ ČLÁNKY

co je nového

HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY

Klíčové faktory

Charakterizují nás následující klíčové faktory:

 • Individuální programy

  Individuální programy

  Prostřednictvím celostního přístupu personalizujeme služby pro každého klienta 

 • Pozornost k potřebám klientů

  Pozornost k potřebám klientů

  Snažíme se uspokojit všechny potřeby našich klientů

 • Reaktivita

  Reaktivita

  Jsme stále připraveni přijímat nové požadavky

 • Vysoká flexibilita

  Vysoká flexibilita

  Náš přístup je spojen s nezbytným přizpůsobením se každé situaci

 • Mezinárodní kooperace

  Mezinárodní kooperace

  Naše silná kooperace s mezinárodními organizacemi a naše profesní síť nám umožňují podporovat naše klienty kdekoliv

NAPIŠTE NÁM

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat, potřebujete-li další informace.

Můžete nás najít v Itálii, Albánii, Baltské státy, České republice, Maďarsku, Polsku, Portugalsko, Rumunsku, Španělsko, Slovensku, Oceánie, Filipíny, Vietnam a Singapur..

Vyplňte, prosím, následující formulář:

To že jste člověk prokažte výběrem ikony Hvězdičku.